ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္


******ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-ဦးဇဠိလ********

(   ၁   ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-သူခိုးစံုတြဲ ေသဆံုးပြဲတရား

(   ၂   ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-တရားဂုဏ္ေတာ္ ၆ ပါး

(   ၃   ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-ကိုယ္ၿပဳတဲဒဏ္ကိုယ္သာခံံံံံဲ

(   ၄   )  ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္- ဗုဒြဂုဏ္ေရာင္ဘီလူးေရွာင္

(   ၅    ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-မပီးေသာအလြမ္း

(   ၆    ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-မာယာၿပိဳင္

(    ရ    ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-ဂုဏ္ေတာ္တရား ၆ ပါးႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူေသာတရား

(   ၈     ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-မီးမလိမၼာ၀ိသာခ

(   ၉   )   ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-ဒါနဆိုင္ရာတရား ( ၁ )

(   ၁၀  )   ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္ ( ၁ )

(   ၁၁  ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-အေမွာင္ဘ၀သူေနာင္တ

(    ၁၂  ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-သားသမီးယံုစံုလံုးကန္း

(   ၁၃  ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-ေအာင္ၿခင္းရွစ္ပါး

(    ၁၄  ) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-သမီးထက္ငယ္ေသာေဖေဖ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s