ေယာဆရာေတာ္


*** ေယာဆရာေတာ္-အရွင္သိရိႏၵာဘိ၀ံသ***

* ေယာဆရာေတာ္-ကုသိုလ္လည္းရ ၀မ္းလည္း၀

ေယာဆရာေတာ္-စြမ္းရည္သံုးတန္အာမခံ

ေယာဆရာေတာ္-သမုဒၵရာ၀မ္းတစ္ထြာ

ေယာဆရာေတာ္-ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး

*   ေယာဆရာေတာ္-အမွန္တရားလူတရား

*   ေယာဆရာေတာ္-အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္

*   ေယာဆရာေတာ္-ဘ၀လက္ေဆာင္စြမ္းအားေၿပာင္

*   ေယာဆရာေတာ္-အသီးတရာအညွာတစ္ခု

*   ေယာဆရာေတာ္-ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ေကာင္းရာေရာက္

*   ေယာဆရာေတာ္-ကိုယ္ပိုင္တဲ့အလုပ္ဥစၥာထုတ္

*   ေယာဆရာေတာ္-ေမတၱာေတာင္းဆုၿမတ္ေကာင္းမွု

*   ေယာဆရာေတာ္-ရဲရင့္စြန္ ့စားမိန္းမသား

*   ေယာဆရာေတာ္-ႏွလံုးား၀ယ္ဘုရားတည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s