တရားေတာ္မ်ား


   *******    မာတိကာ***********

*    ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္-ဦးဇဠိလ

*  ခ်မ္းေၿမ့ဆရာေတာ္-အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

*  သီတဂူဆရာေတာ္-အရွင္ ဥာဏိသာရ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s