ၤFiles Recovery Software


Files Recovery Software

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download ၿပဳလုပ္ရန္  >>>>> က်ဴ္ေနရာကိုႏွိပ္ပါ   <<<<<<
Software rar file ကို Extact  လုပ္ၿပီးလွ်င္ Installed လုပ္ပါ။ ထို့ေနာက္ Full Version ကိုအခမဲ့ အသံုးၿပဳရန္အတြက္ လိုင္စင္နာမည္ ေနရာတြင္

Black Riders ထည့္ၿပီး register key ကုိ 5324-098E-4C80-DE71-F64C-14C6-6B0C-0DD7-D21D-DAC9-A482 ထည့္သြင္းေပးပါ။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သင့္ရဲ့ကြန္ၿပဴတာထဲမွာေပ်ာက္သြားေသာ files မ်ား (  Image ,Database, Video, Music, Graphics, Documents, Archives, Email ) မ်ား

ၿပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။

အဆင္ေၿပၾကပါေစ။

ဖိုးလမင္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s