ေမဆြိ


  *** ေမဆြိ အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား ***

*    ဂ်က္စတင္ထိပ္ကလရိပ္ၿပာ-ေမဆြိ

*     အတၱ-ေမဆြိ

*    ကိုကိုအရမ္းအရမ္း-ေမဆြိ

*    ကိုကိုဘာလို့မုန္းတာလဲ-ေမဆြိ

*    ကိုကိုနဲ့ပဲေနေတာ့မယ္-ေမဆြိ

*    ကိုကိုစိတ္ကူးယဥ္-ေမဆြိ

*    ေမာင့္အသည္းပန္း-ေမဆြိ

*    ေမာင္-ေမဆြိ ( English Version )

*   ေမာင္-ေမဆြိ ( Myanmar Version)

*   နတ္ၿမင္းပ်ံ-ေမဆြိ

*   ညွဳိ  ့ႏုိင္လြန္းတဲ့ ကြ်န္မခ်စ္သူ-ေမဆြိ

*   ပထမဆံုးေန့-ေမဆြိ

*   တဖက္သက္ကိုကို-ေမဆြိ

One comment on “ေမဆြိ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s