မ်ဳိးၾကီး


***** မ်ဳိးၾကီးသီခ်င္းမ်ား******

  *       အခ်စ္ေတြမရပ္ႏုိင္ဘူး-မ်ဳိးၾကီး

*       အလြမ္းနာ-မ်ဳိးၾကီး

*        အေမ-မ်ဳိးၾကီး

*        အၿပာေရာင္ည-မ်ဳိးၾကီး

*        အစိမ္းေရာင္လမ္း-မ်ဳိးၾကီး

*        အဆိပ္ခြက္-မ်ဳိးၾကီး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s