ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သတိထားေစခ်င္။


ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သတိထားေစခ်င္။

 

က်ြန္ေတာ္႔ရဲ႔ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ေမာင္ႏွမ၊ ဆရာ ၊ တပည္႔…… မ်ား

အခု တေလာ online ေပၚမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မျဖစ္သင့္တာေတြ မလုပ္သင့္ တာေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ လာရတဲ့ အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သတိထားဖို႔ ရန္ ေဆာ္ၾသခ်င္ပါတယ္
ဘာပဲ လုပ္လုပ္သတိထားေစခ်င္ပါတယ္၊ ေရးမယ္ေရးမယ္နဲ႕ မေရးျဖစ္တာ အခုမွပဲ ေရးျဖစ္လိုက္ပါတယ္

(၁) ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း
Shopping ထြက္တဲ့ အခါ Shopping Centre မွာ ရွိတဲ့ အဝတ္လဲ ခန္းေတြမွာ အဝတ္ စမ္းဝတ္တဲ့ အခါ သတိထားေစခ်င္တယ္၊ အဝတ္ေတြ ခ်ြတ္ၿပီး လဲတဲ့ အခါ မသမာသူေတြရဲ့ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဝတ္လစ္စလစ္ ဓာတ္ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၂) အိမ္သာသြားျခင္း
အမ်ားသံုးအိမ္သာ( ဘယ္အိမ္သာပဲ ျဖစ္ျဖစ္) ေတြမွာ အညစ္အေၾကး (အေပါ့အေလး) စြန္႔ တဲ့ အခါ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ မသမာသူေတြရဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဝတ္လစ္စလစ္ ဓာတ္ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၃) ေရခ်ဳိးျခင္း
ဘယ္မွာပဲ ေရခ်ုဳိးခ်ဳိး (မိမိအိမ္၊ သူငယ္ခ်င္းအိမ္၊……..) ေရခ်ဳိးတဲ့အခါ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ မသမာသူေတြရဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဝတ္လစ္စလစ္ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ေရခ်ဳိးတဲ႔ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၄) ခရီးသြားျခင္း
ဘယ္ကိုပဲ ခရီးသြားသြား၊ ညဖက္ျဖစ္ေစ၊ ေန႔ဖက္ျဖစ္ေစ၊ Bus ပဲစီးစီး သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ မသမာသူေတြရဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ကားစီးရင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၅) ဓာတ္ပံု ရိုက္ျခင္း
သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ဓာတ္ပံု ဆရာေတြနဲ႔ ပဲျဖစ္ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဓာတ္ပံုေတြ ရိုက္တဲ့ အခါ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ မသမာသူေတြရဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ အေပ်ာ္သေဘာ စေနာက္ၿပီးရိုက္တဲ့ ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၆) အေပ်ာ္ခရီးသြားျခင္း
မိသားစုနဲ႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေပ်ာ္ခရီးသြားတဲ့အခါ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ မသမာသူေတြရဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ အေပ်ာ္သေဘာ စေနာက္ၿပီးရိုက္တဲ့ ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၇) ဓာတ္ပံုမ်ားကူးျခင္း
မိမိဘာသာ အေပ်ာ္ရိုက္တဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ ဆိုင္မွာ သြားကူးတဲ့အခါ သတိထားၾကပါ၊ တခ်ဳိ႔ေသာ ဓာတ္ပံုဆိုင္မွာ အလွပံု ေတြ online ေပၚကို photoshop နဲ႔ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၈) သမီးရည္းစားမ်ားခ်ိန္းေတြ႔ျခင္း
အခ်ဳိ႔ေသာ သမီးရည္းစားမ်ား ခ်ိန္းေတြ တဲ့ အခါ အမ်ဳိးမ်ဳိးေနၾကထိုင္ၾကတဲ႔ပံုေတြ မသမာသူေတြရဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ အေပ်ာ္သေဘာ စေနာက္ၿပီးရိုက္တဲ့ ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၉) မိမိဘာသာ တစ္ေယာက္ထဲ ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးဓာတ္ပံု ရိုက္ျခင္း
မိမိဘာသာ ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တစ္ေယာက္ထဲ ဓာတ္ပံုရိုက္ထားတဲ႔ ပံုေတြ online ေပၚကို ေရာက္ေနၾကတယ္ ဘာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိဘာသာ ရိုက္ထားတဲ႔ ေပ်ာ္ရိုက္တဲ့ပံုေတြကို သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၁၀) Online မွာ ခ်ိန္းေတြ႔ျခင္း
Online ေပၚမွာ မိမိခ်စ္သူနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ လင္ေယာက်္ားနဲ႕ျဖစ္ေစ… အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေနၾကထိုင္ၾကတဲ႔ပံုေတြ မသမာသူေတြရဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ အေပ်ာ္သေဘာ စေနာက္ၿပီးရိုက္တဲ့ ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

(၁၁) အဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္း
အဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ရာတြင္လည္း သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ မေပၚတေပၚ မလံု႔တလံု အဝတ္ေတြ ဝတ္တဲ့အခါ မသမာသူေတြရဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခ်ာင္းေျမာင္းရိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ အေပ်ာ္သေဘာ စေနာက္ၿပီးရိုက္တဲ့ ပံုေတြ online ေပၚ မွာ ေရာက္လာပါတယ္၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

 

(၁၂) အင္တာနက္သံုးတဲ့အခါ

အခုေနာက္ဆံုးေပၚအင္တာနက္ေဆာ့ဝဲလ္ေတြထြက္ေနပါတယ္၊ ကြန္ျပဴတာ မွာ မိမိဘာပဲလုပ္လုပ္ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် snapshoot နဲ့ Auto ဓာတ္ပံုေတြ ရိုက္ေပးေနတာေတြ လုပ္လို႔ရေနပါျပီ၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္မွ ၾကည့္လို႔ရမယ္ ျမန္မာ ဟိုလိုင္းေတြလည္း တေန႔တျခား မ်ားလာေနပါျပီ၊ သတိထားၾကပါ ဒို႔ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား
……………………….

အမ်ားၾကီးေတာ့ ေရးေပးခ်င္ပါတယ္
အဓိက ကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးေတြ သြားတာ လာတာ ဆင္ျခင္ၾကေစခ်င္ပါတယ္
အခု တေလာ မသမာသူေတြက ပိုၿပီး အကြက္စိတ္လာပါတယ္
ဘယ္လိုရုိက္ရမလဲ ဘယ္မွာ ရိုက္ရင္ရမလဲ …..
Shopping Centre က ဆိုင္ေတြကိုလည္း သိပ္မယံု ပါနဲ႕
တခ်ဳိ႕က အခေၾကးေငြယူၿပီး ရိုက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳတဲ့ ဆိုင္ေတာင္ရွိပါတယ္

က်ြန္ေတာ္က online ကေနပဲ သိရတာပါ
က်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒါထက္ပိုၿပီး ဘယ္ေလာက္ေတာင္ျဖစ္ပ်က္ေနၾကၿပီလဲ

သူမ်ားႏိုင္ငံနဲ႔ ယွဥ္ျပီးေျပာရင္ေတာ့ ဒါက မရိုးပါဘူးလို႔ထင္ေကာင္းထင္ပါမယ္

ဒါေပမယ့္ ေရခံေျမခံ မတူဘူးေလ

ေခတ္မွီတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ေျပာပါ ဒါေပမယ့္ ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာၾကည့္ရင္ေတာ့ သိၾကမွာပါ
က်ြန္ေတာ္ရဲ႕ ေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ဆရာ၊ တပည့္၊ …… ေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး ဒီစာကို ေရးျဖစ္တာပါ
ဒီစာေရးရင္းနဲ႕ေတာင္ အရမ္းခံစားရတယ္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရယ္——–

 

အမ်ားသိရွိေစရန္ ေ၀ဌေပးလိုက္တာပါခင္ဗ်ာ။
ဖိုးလမင္း

One comment on “ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သတိထားေစခ်င္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s