အေတြးအပိုင္းအစမ်ားးး


အေတြးအပိုင္းအစမ်ားးး

ေလာကႀကီးမွာ ……
အေပး ရွိမွ အယူရွိတယ္…လို႔ ေျပာၾကတယ္……..
ေမတၲာဆိုတာ အလ်ား အနံ မရွိေပမယ့္
အသြား အျပန္ရွိတယ္…လို႔လည္း ဆိုၾကျပန္တယ္…….
ရာဇ၀င္ထဲက
ရွင္ေမြးလြန္း နဲ႔ မင္းနႏၵာ လို
အခ်စ္ႀကီးသူေတြလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္………
သီေပါမင္း နဲ႔ ဒိုင္းခင္ခင္လို ……
အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေ၀းသြားၾကတဲ့
ခ်စ္သူေတြလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္……..
တိုးတက္လြန္းေနတဲ့ …
အခုေခတ္မွာ ေရာ…..
အခ်စ္ဆိုတာ အသြား အျပန္ ရွိပါသလား……..
ေမတၲာဆုိုတာကေရာ အလ်ား အနံ ရွိသလား……
ငါေတြ႔ဖူးတဲ့ အခ်စ္ကေတာ့…
ေမတၲာနဲ႔ပဲ တိုင္းတိုင္း
calculator နဲ႔ပဲ တြက္တြက္……
ျပန္လမ္းမရွိတဲ့ …….တလမ္းသြားးသပ္သပ္….
ေပးဆပ္မႈဆိုတာေတြနဲ႔ပဲ…ေပါင္းစပ္ထားတဲ့….
အရံႈးသမား သက္သက္ပါပဲ………….
Posted by ; Eain Matt Diary 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s