တခ်ိန္က ခေရပန္းေလး


တခ်ိန္ကခေရပန္းႏြမ္း ၊ ဘယ္ေတာ့မွၿပန္မလန္း ။
လန္းလိုလန္းၿငား ၊ ဂရုစိုက္ထား ။
သုိ့ေသာ္ၿငားလည္း  ၿပန္မလန္း။
ဥယ်ဥ္မွဳးကေတာ့ စိတ္ေတြၿငိဳး။
တခ်ိန္က အမွတ္တရခေရပန္းေလးရယ္။                                                                                                                                                          ဘယ္ေတာ့မွ ၿပန္မလန္းလာေတာ့ပါလားကြယ္။

by ; unknown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s