*အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္ ကိုလာ အခ်ဳိရည္*


This slideshow requires JavaScript.


ကိုလာအခ်ိဳရည္ အေျမာက္အျမား ေသာက္ျခင္းက အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သုက္ပိုးအေရအတြက္ကို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကိုလာတစ္လီတာစီ စြဲၿမဲစြာ ေသာက္သံုးပါက သာမန္ထက္ သုက္ပိုးအေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သုက္ပိုးအေရအတြက္ နည္းပါးေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ သာမန္အားျဖင့္ သားသမီးရႏိုင္ေျခ နည္းပါးေလ့ရွိသည္။ ယင္းသည္ ကိုလာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကဖင္းဓာတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကဖင္းဓာတ္ပါ၀င္သည့္ ေကာ္ဖီကို ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္မူ အဆိုပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရေလ့မရွိေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုလာအခ်ိဳရည္မ်ားရွိ ကဖင္းသည္ ေကာ္ဖီတြင္ပါေသာ ကဖင္းထက္ အာနိသင္ျပင္းထန္ကာ ပမာဏ ပိုမိုမ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သုေတသန ရလဒ္သစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ဦးေဆာင္သုေတသီ ကိုးလ္ဂ်န္ဆန္က ကဖင္းဓာတ္သည္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ မ်ိဳးပြားက်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္သြားရန္ လိုေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုေလ့လာမႈ စစ္တမ္းကို လူေပါင္း(၂၅၀၀)ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကိုလာပံုမွန္ မေသာက္သူမ်ားသည္ ေသာက္သူမ်ားထက္ သုက္ပိုးပါ၀င္မႈ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး သုက္ရည္တစ္မီလီလီတာတြင္ သုက္ပိုးေကာင္ေရ ပ်မ္းမွ်သန္း(၅၀)ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဒိန္းမတ္ရွိ လူငယ္မ်ားၾကား ကိုလာေသာက္သံုးမႈ အေလ့အထသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ သုေတသီမ်ားက ကိုလာႏွင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနၾကား ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားက ေန႔စဥ္အနည္းဆံုး ကိုလာတစ္လီတာ ေသာက္သံုးသူ အမ်ိဳးသား (၉၃)ဦးတြင္ သုက္ပိုးပမာဏမွာ တစ္မီလီလီတာတြင္ (၃၅)သန္းမွ်သာ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ Fast Foodမ်ား ပိုစားၾကသလို အသီးအရြက္ စားသံုးမႈလည္း ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အခ်က္ကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ၀န္ခံခဲ့သည္။ ယခုေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ အတိအက် ရလဒ္မ်ားကို အေမရိကန္ထုတ္ Epidemiology ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

from…http://www.planet.com.mm/news/read.cfm/id/14820

အမ်ဳိးသားမ်ား သိထားသင့္ရန္အတြက္ ေ၀ဌေပးထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ဖိုးလမင္း

By myittarshin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s