အတုမရွိ ဗုဒၵၿမတ္စြာဘုရား


ေကာင္းျမတ္တာကုိက်င့္
ျမင့္ျမတ္တာကုိၾကံ
မွန္ကန္တာကိုေျပာ
စိတ္သေဘာလည္းၾကီး
ေစာေစာၾကီးလည္းထ
ရသမွ်နဲ႔ေရာင့္ရဲ
ထုိသူခ်မ္းသာျမဲ
 

By myittarshin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s